ZAPISY PISTON


Zapisy na biegi dla dzieci (PISTON) startują 2 czerwca 2021 r.


Opłata startowa wynosi 10 zł. Niezależnie od wieku dziecka i dystansu.

Trasy wszystkich biegów zostaną wytyczone na boisku sportowym w Mielniku.

Kategorie wiekowe i dystanse:
• Dzieci w wieku 6-7 lat – bieg na 200 m
• Dzieci w wieku 8-9 lat – bieg na 300 m
• Dzieci w wieku 10-11 lat – bieg na 400 m