Bieg SZURGANIEC


Szurganiec to w gwarze podlaskiej określenie łobuza. Dystans ultra, który da się lubić.

Trasa biegu Szurganiec

Szurganiec trasa

Profil poziomy