REGULAMIN

ULTRAMARATONU

NADBUŻAŃSKIEGOCEL IMPREZY

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

• Promocja Gminy Mielnik i regionu Podlasia.

• Integracja środowiska biegaczy terenowych i ultra.

• Promocja turystyki biegowej, walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia.

ORGANIZATORZY

• Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego

• Gmina Mielnik

Dyrektor Biegu: Konrad Kacprzak
e-mail: konrad@fundacjaumn.pl
https://www.facebook.com/ultramaratonnadbuzanski/

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Ultramaraton Nadbużański odbędzie się 19 września 2020 roku w Mielniku.

Start i meta: przy boiskach sportowych GOKSiR w Mielniku.

Biuro Zawodów i Depozyt: przy boiskach sportowych GOKSiR w Mielniku.

Dekoracje i koncert: Amfiteatr Topolina w Mielniku.

Harmonogram:

Piątek, 18.09.2020 r.
16:00 – 22:00 Biuro Zawodów, Pieróg Party

Sobota, 19.09.2020 r.
7:00 – 8:00 Biuro Zawodów - Szmergiel
7:00 – 9:30 Biuro Zawodów - Chazior
7:00 – 10:00 Biuro Zawodów - Szpurt + Piston (biegi dla dzieci)
8:00 – Start Szmergla
10:00 – Start Chaziora
10:30 – Start Szpurta
12:00 –13:50 Biuro Zawodów - Piston (biegi dla dzieci)
14:00 – Zamknięcie mety Szpurta
14:00 – Start Pistona (biegi dla dzieci)
15:00 – Dekoracje Pistona
15:15 – Start Myszygene
15:30 – Zamknięcie mety Chaziora
18:00 – Zamknięcie mety Szmergla
18:30 – Dekoracje zwycięzców
19:30 – Koncert "Gramy z Energią"

TRASA

 1. Ultramaraton Nadbużański zostanie rozegrany na czterech dystansach:
 2. SZMERGIEL

  • Dystans ok. 70 km
  • Limit czasu: 9,5 godziny
  • Na trasie będą 4 punkty kontrolne/odżywcze:
  • • P1 Niemirów MOR Green Velo (ok. 16 km)
   • P2 Koterka (ok. 27 km)
   • P3 Sutno Skrzyżowanie trasy Szmergla i Chaziora (ok. 47 km)
   • P4 Mielnik Wieża Widokowa (ok. 61 km)
  CHAZIOR

  • Dystans ok. 37 km
  • Limit czasu: 5,5 godziny
  • Na trasie będą 2 punkty kontrolne/odżywcze:
  • • P3 Sutno Skrzyżowanie trasy Szmergla i Chaziora (ok. 14 km)
   • P4 Mielnik Wieża Widokowa (ok. 27 km)
  SZPURT

  • Dystans ok. 19 km
  • Limit czasu: 3,5 godziny
  • Na trasie będzie 1 punkt kontrolny/odżywczy:
  • • P4 Mielnik Wieża Widokowa (ok. 9 km)
  MYSZYGENE

  • Dystans ok. 500 m
  • Uczestnicy startują obowiązkowo w strojach dinozaurów, które znajdują się w pakiecie startowym.
 3. Punkty kontrolne są jednocześnie punktami odżywczymi. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników oraz przewidywany czas, w jakim Uczestnicy powinni dotrzeć do mety, tak aby zmieścić się w limicie czasowym dla Biegu, na punktach żywieniowych obowiązywać będą limity czasu. Przekroczenie limitu czasu określonego dla danego punktu powoduje automatyczne zakończenie rywalizacji dla Uczestnika. Każdy Uczestnik niemieszczący się w limicie czasu musi oddać chip obsłudze punktu i zejść z trasy w punkcie żywieniowym. Punkty żywieniowo-kontrolne będą zamykane bezpośrednio po upływie ustalonego na punkcie limitu czasu.
 4. Trasy przebiegać będą w większości drogami polnymi, leśnymi i gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi. Możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywać się będzie regularny ruch drogowy – Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
 5. Trasy wszystkich dystansów będą oznaczone kolorową taśmą. Dodatkowo, newralgiczne miejsca będą oznakowane w postaci tablic ze strzałkami.
 6. Punkty odżywcze zaopatrzone będą w: wodę, colę, izotonik, owoce i przekąski.
 7. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w trasie Biegu do 30 dni przed startem.

UCZESTNICTWO

 1. Aby wziąć udział w Ultramaratonie Nadbużańskim należy spełnić następujące warunki:

  • być w bardzo dobrym stanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej

  • najpóźniej w dniu 19.09.2020 roku mieć ukończone 18 lat

  • zapoznać się i zaakceptować Regulamin imprezy

  • zarejestrować się na bieg za pośrednictwem formularza elektronicznego oraz w ciągu 7 dni od dnia otwarcia płatności elektronicznych dokonać opłaty startowej.
  Osoby, które nie wniosą opłaty startowej w terminie będą usuwane z listy startowej. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń online.

  • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów - UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu przez osobę trzecią do pobrania - na dole strony

  • podpisać własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 2. Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od kolejności wpłat:

 3. Do 50-ego opłaconego zawodnika Od 51 do 100 opłaconego zawodnika Od 101 opłaconego zawodnika
  Szmergiel 130 PLN 150 PLN 170 PLN
  Chazior 100 PLN 120 PLN 140 PLN
  Szpurt 70 PLN 90 PLN 100 PLN
  Myszygene 200 PLN
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora, co zostaje automatycznie potwierdzone statusem „Opłacony” przy nazwisku na liście startowej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z biegu w ciągu 14 dni od daty uiszczenia opłaty startowej. Wówczas opłata startowa zostanie w całości zwrócona. W przypadku uchybienia terminowi 14 dni, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 7. Organizator przyznaje bezpłatne pakiety startowe na dowolnie wybrany dystans dla zwycięzców PGE Ultramaratonu Nadbużańskiego 2019. Zwolnienie z opłaty startowej dotyczy zawodników i zawodniczek, którzy zajęli miejsca I-III w kategorii Open w klasyfikacjach: Szpurt, Chazior, Szmergiel i Nordic Walking w 2019 roku. Nie ma możliwości przepisania na inną osobę pakietu bezpłatnego, o którym mowa w pkt. 6.
 8. Organizator dopuszcza przepisanie pakietu na inną osobę do dnia 06.09.2020 roku. Przepisanie pakietu musi zostać ustalone z Organizatorem i zgłoszone drogą mailową.
 9. Zmiana dystansu biegu (pod warunkiem dostępności miejsc) będzie możliwa do dnia 06.09.2020 r. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w opłacie startowej zgodnie z tabelą opłat na dany dzień. W przypadku zmiany dystansu na niższy nie ma możliwości zwrotu różnicy w wysokości opłaty startowej.
 10. Limit uczestników łącznie na wszystkich dystansach wynosi 850 osób. Szmergiel – 200 osób, Chazior – 300 osób, Szpurt – 300 osób, Myszygene – 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników.
 11. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 12. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia osobiście pisemnego oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru Organizatora, dostępnego na stronie biegu oraz w Biurze Zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zawodach - Organizator może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia.
 13. Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, danych osobowych i wyników sportowych, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.
 14. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej trasie i stosowania do poleceń Organizatora, Policji oraz służb porządkowych Organizatora.
 15. Na całej trasie Biegu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach).
 16. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w biegu z psem, z zastrzeżeniem, iż właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze itp.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników Biegu.
 17. Organizator dopuszcza korzystanie na trasie z kijów biegowych.
 18. Pomoc osób trzecich podczas Biegu jest dozwolona wyłącznie w punktach kontrolnych/odżywczych pod warunkiem, że osoby pomagające nie powodują utrudnień w korzystaniu z punktu odżywczego pozostałym Uczestnikom.
 19. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych oraz sytuacji niemożliwych do przewidzenia zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu (w tym klęsk żywiołowych) bez możliwości zwrotu wpisowego.

ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY

Uczestnik biegu Szpurt, Chazior, Szmergiel w ramach opłaty startowej otrzymuje:

• Numer startowy
• Chip zwrotny do pomiaru czasu – mocowany do buta. Chip należy zwrócić pracownikom obsługi na mecie. W przypadku nie zwrócenia chipa, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50 PLN.
• Elektroniczny pomiar czasu
• Zabezpieczenie medyczne na trasie
• Punkty odżywcze na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie
• Pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich, którzy ukończą bieg w limicie czasu
• Bokserkę biegową - zgłoszenie i opłacenie startu do dnia 31.07.2020 r. jest gwarancją otrzymania w pakiecie bokserki w wybranym rozmiarze. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar bokserki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno-techniczne, nie może tego zagwarantować
• Ubezpieczenie OC.

Uczestnik biegu Myszygene w ramach opłaty startowej otrzymuje:

• Numer startowy
• Dmuchany strój dinozaura, w którym zobligowany jest wystartować w biegu
• Zabezpieczenie medyczne na trasie
• Pamiątkowy medal na mecie
• Posiłek regeneracyjny na mecie
• Ubezpieczenie OC.


UWAGA! Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych kubeczków, na punktach nie będzie jednorazowych kubeczków do picia.

Z uwagi na ograniczenie użycia plastiku w pakietach startowych nie będzie worków na depozyt. Zalecamy posiadanie własnych toreb/worków (podpisanych numerem startowym). W Biurze Zawodów będą znajdowały się worki do pobrania - w ograniczonej ilości.

Ewentualne dodatkowe świadczenia uzależnione będą od pozyskanych sponsorów.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategorii Open na każdym dystansie otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne zgodnie z tabelą:

Szmergiel Chazior Szpurt
I 1200 PLN 800 PLN 600 PLN
II 800 PLN 600 PLN 400 PLN
III 600 PLN 400 PLN 200 PLN

2. W kategoriach wiekowych pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki na każdym dystansie otrzymują pamiątkowe puchary.

Klasyfikacje wiekowe:
1. Młodość – osoby do 39 r. ż.
2. Doświadczenie – osoby od 40 r. ż.

3. Na dystansie Myszygene pierwszych sześcioro zawodników na mecie otrzymuje pamiątkowe puchary.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
 2. Uczestnicy zawodów zostaną objęci ubezpieczeniem OC.
 3. Zawodnicy przez cały czas uczestnictwa w Biegu zobowiązani są posiadać:
  • naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, a numer telefonu został podany Organizatorowi w zgłoszeniu na bieg,
  • chip do pomiaru czasu dostarczony w pakiecie startowym,
  • własny kubeczek do picia (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków),
  • numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu.
 4. Oprócz wyposażenia obowiązkowego Organizator zaleca posiadanie:
  • folia NRC,
  • plecak biegowy /nerka,
  • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
  • strój dopasowany do warunków atmosferycznych,
 5. Na całej trasie Biegu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej ostrożności na odcinkach dostępnych dla ruchu drogowego lub wzdłuż takiej drogi.
 6. Jeśli w trakcie zawodów dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora lub odpowiednie służby.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 8. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania biegu. Informacja powinna być przekazana telefonicznie na podany przez Organizatora numer telefonu alarmowego. W przypadku chęci rezygnacji uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu i oddając chip.
 9. W przypadku uchybienia przez Uczestnika obowiązkowi poinformowania Organizatora o rezygnacji z biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez współpracujące z Organizatorem służby zabezpieczające trasę oraz zobowiązany do naprawienia szkód Organizatora i innych osób.
 10. W razie kontuzji, wypadku lub uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod numer alarmowy podany przez Organizatora i oczekiwać na przyjazd ratowników do przybliżonej lokalizacji.
 11. Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia Uczestnika z Biegu. Taka decyzja jest ostateczna.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego z siedzibą w Siedlcach.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest kontakt mailowy: sylwia@fundacjaumn.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie prowadzenia zapisów, przygotowania pakietów startowych, ogłoszenia wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych oraz w celu promocji imprez organizowanych przez Fundację, na podstawie zgody oraz prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest: organizacja i promocja imprez, zapewnienie obsługi usług płatniczych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, miejscowości, klubu, daty urodzenia i płci na stronie internetowej Biegu: www.ultramaraton.mielnik.com.pl, oficjalnym profilu Biegu na Facebooku: https://www.facebook.com/ultramaratonnadbuzanski/ oraz za pośrednictwem witryny: https://domtel-sport.pl/
 5. Dane osobowe dla celów statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Biegu.
 10. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w tym do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczane na stronie internetowej Biegu.
 3. Zgłoszenie na Bieg oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów, przygotowania pakietów startowych, podania wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych.
 4. W razie dyskwalifikacji Uczestnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.
 5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator lub Sędzia główny.
 6. Zapisanie się na bieg jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.