REGULAMIN

ULTRAMARATONU

NADBUŻAŃSKIEGOCEL IMPREZY

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

• Promocja Gminy Mielnik i regionu Podlasia.

• Integracja środowiska biegaczy terenowych i ultra.

• Promocja turystyki biegowej, walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia.

• Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

ORGANIZATORZY

Siedlecki Klub Sportowy „Feniks”,
ul. Gospodarcza 4, 08-110 Siedlce
Gmina Mielnik,
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Dyrektor Biegu: Konrad Kacprzak
tel. 691 385 488
e-mail: ultramaraton@fenikssiedlce.pl
https://www.facebook.com/ultramaratonnadbuzanski/

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Ultramaraton Nadbużański odbędzie się 15 września 2018 roku w Mielniku.

Start i meta: przy boiskach sportowych GOKSiR w Mielniku, ul. Biała

Biuro Zawodów i Depozyt: Zespół Szkół w Mielniku, ul. Brzeska 132

Dekoracje i koncert: Amfiteatr Topolina w Mielniku

Harmonogram:

Piątek, 14.09.2018 r.
16:00 – 22:00 Biuro Zawodów

Sobota, 15.09.2018 r.
7:00 – 8:30 Biuro Zawodów - Szmergiel
7:00 – 9:30 Biuro Zawodów - Chazior
7:00 – 10:00 Biuro Zawodów - Szpurt
8:30 – Oficjalne otwarcie zawodów
9:00 – Start Szmergla
9:05 – Start Pistona (biegi dla dzieci)
10:00 – Start Chaziora
10:30 – Start Szpurta
10:40 – Dekoracje Pistona (biegi dla dzieci)
13:30 – Zamknięcie mety Szpurta
16:00 – Zamknięcie mety Chaziora
18:00 – Zamknięcie mety Szmergla
18:30 – Dekoracje zwycięzców
19:30 – Koncert "Gramy z Energią"

TRASA

 1. Ultramaraton Nadbużański zostanie rozegrany na trzech dystansach:
 2. SZMERGIEL

  • Dystans ok. 50 km
  • Limit czasu: 9 godzin
  • Na trasie będą 3 punkty kontrolne/odżywcze:
  • • P1 Niemirów MOR Green Velo (ok. 19 km) – 3h30m (wyjście z punktu najpóźniej o godz. 12:30)
   • P2 Sutno Skrzyżowanie trasy Szmergla i Chaziora (ok. 34 km) – 6h00m (wyjście z punktu najpóźniej o godz. 15:00)
   • P3 Mielnik Wieża Widokowa – ok. 44 km – 7h45m (wyjście z punktu najpóźniej o godz. 16:45)
  CHAZIOR

  • Dystans ok. 30 km
  • Limit czasu: 6 godzin
  • Na trasie będą 2 punkty kontrolne/odżywcze:
  • • P2 Sutno Skrzyżowanie trasy Szmergla i Chaziora (ok. 12 km) – 2h25m (wyjście z punktu najpóźniej o godz. 12:25)
   • P3 Mielnik Wieża Widokowa (ok. 22 km) – 4h25m (wyjście z punktu najpóźniej o godz. 14:25)
  SZPURT

  • Dystans ok. 15 km
  • Limit czasu: 3 godziny
  • Na trasie będzie 1 punkt kontrolny/odżywczy:
  • • P3 Mielnik Wieża Widokowa (ok. 8 km) – 1h30m (wyjście z punktu najpóźniej o godz. 12:00)
 3. Punkty kontrolne są jednocześnie punktami odżywczymi. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników oraz przewidywany czas, w jakim Uczestnicy powinni dotrzeć do mety, tak aby zmieścić się w limicie czasowym dla Biegu, na punktach żywieniowych obowiązywać będą limity czasu. Przekroczenie limitu czasu określonego dla danego punktu powoduje automatyczne zakończenie rywalizacji dla Uczestnika. Każdy Uczestnik niemieszczący się w limicie czasu musi oddać chip obsłudze punktu i zejść z trasy w punkcie żywieniowym. Punkty żywieniowo-kontrolne będą zamykane bezpośrednio po upływie ustalonego na punkcie limitu czasu.
 4. Trasy przebiegać będą w większości drogami polnymi, leśnymi i gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi. Możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywać się będzie regularny ruch drogowy – Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
 5. Trasy wszystkich dystansów będą oznaczone kolorową taśmą. Dodatkowo, newralgiczne miejsca będą oznakowane w postaci tablic ze strzałkami.
 6. Punkty odżywcze zaopatrzone będą w: wodę, colę, izotonik, owoce i przekąski.
 7. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w trasie Biegu do 30 dni przed startem.

UCZESTNICTWO

 1. Aby wziąć udział w Ultramaratonie Nadbużańskim należy spełnić następujące warunki:
  • być w bardzo dobrym stanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej
  • najpóźniej w dniu 15.09.2018 roku mieć ukończone 18 lat
  • zapoznać się i zaakceptować Regulamin imprezy
  • zarejestrować się na bieg za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://dostartu.pl/ultramaraton-nadbuzanski-v2137.pl.html oraz w ciągu 7 dni od rejestracji dokonać opłaty startowej. Osoby, które nie wniosą opłaty startowej w terminie będą usuwane z listy startowej. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń online.
  • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów - UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu przez osobę trzecią do pobrania - na dole strony
  • podpisać oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 2. Wysokości opłat startowych:

 3. Płatność do 30.04.2018 r. Płatność do 30.06.2018 r. Płatność od 1.07.2018 r.
  Szmergiel 120 PLN 140 PLN 160 PLN
  Chazior 100 PLN 110 PLN 120 PLN
  Szpurt 60 PLN 70 PLN 80 PLN
  Bokserka biegowa UMN marki Attiq 50 PLN 50 PLN 50 PLN
 4. W razie rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Organizatorzy dopuszczają przepisanie pakietu na inną osobę do dnia 07.09.2018 roku. Przepisanie pakietu musi zostać ustalone z Organizatorem i zgłoszone drogą mailową.
 6. Zmiana dystansu biegu (pod warunkiem dostępności miejsc) będzie możliwa do dnia 07.09.2018 r. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w opłacie startowej zgodnie z tabelą opłat na dany dzień. W przypadku zmiany dystansu na niższy nie ma możliwości zwrotu różnicy w wysokości opłaty startowej.
 7. Limit uczestników łącznie na wszystkich dystansach wynosi 600 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników.
 8. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia osobiście pisemnego oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru Organizatora, dostępnego na stronie biegu oraz w Biurze Zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zawodach - Organizator może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia.
 10. Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, danych osobowych i wyników sportowych, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów –w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.
 11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej trasie i stosowania do poleceń Organizatora, Policji oraz służb porządkowych Organizatora.
 12. Na całej trasie Biegu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach).
 13. Organizatorzy dopuszczają możliwość uczestnictwa w biegu z psem, z zastrzeżeniem, iż właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze itp.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników Biegu.
 14. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu bądź klęsk żywiołowych bez możliwości zwrotu wpisowego.

ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY

Każdy Uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje:

• Numer startowy
• Chip zwrotny do pomiaru czasu – mocowany do buta. Chip należy zwrócić pracownikom obsługi na mecie. W przypadku nie zwrócenia chipa, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50 PLN.
• Elektroniczny pomiar czasu
• Zabezpieczenie medyczne na trasie
• Punkty odżywcze na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie
• Worek na depozyt
• Pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich, którzy ukończą bieg w limicie czasu
• Rękawki biegowe Attiq
• Ubezpieczenie OC.

Ewentualne dodatkowe świadczenia uzależnione będą od pozyskanych sponsorów.

W trakcie zapisów na Bieg istnieje możliwość zakupienia dodatkowo (ponad podstawową kwotę opłaty startowej) bokserki biegowej marki Attiq z oficjalnej kolekcji Ultramaratonu Nadbużańskiego. Koszulki będą też dostępne w strefie EXPO w dniu Biegu (przewidywana cena zakupu bokserki w strefie EXPO będzie wyższa niż cena przy zapisach).

KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategorii Open na każdym dystansie otrzymują pamiątkowy puchar oraz nagrodę rzeczową.

SZMERGIEL
I miejsce – klimatyzacja LG wraz z montażem w dowolnym miejscu w Polsce
II miejsce – voucher Attiq o wartości 700 zł
III miejsce – voucher Attiq o wartości 600 zł

CHAZIOR
I miejsce – voucher Attiq o wartości 700 zł
II miejsce – voucher Attiq o wartości 600 zł
III miejsce – voucher Attiq o wartości 500 zł

SZPURT
I miejsce – voucher Attiq o wartości 500 zł
II miejsce – voucher Attiq o wartości 400 zł
III miejsce – voucher Attiq o wartości 300 zł

2. W kategoriach wiekowych pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki na każdym dystansie otrzymują pamiątkowy puchar.

Klasyfikacje wiekowe:
1. Młodość – osoby do 39 r. ż.
2. Doświadczenie – osoby od 40 r. ż.

3. W klasyfikacji Nordic Walking pierwszy zawodnik i pierwsza zawodniczka na każdym dystansie otrzymuje pamiątkowy puchar.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
 2. Uczestnicy zawodów zostaną objęci ubezpieczeniem OC.
 3. Zawodnicy przez cały czas uczestnictwa w Biegu zobowiązani są posiadać:
  • naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, a numer telefonu został podany Organizatorowi w zgłoszeniu na bieg,
  • chip do pomiaru czasu dostarczony w pakiecie startowym,
  • numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu.
 4. Oprócz wyposażenia obowiązkowego Organizator zaleca posiadanie:
  • folia NRC,
  • plecak biegowy /nerka,
  • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
  • strój dopasowany do warunków atmosferycznych,
 5. Na całej trasie Biegu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej ostrożności na odcinkach dostępnych dla ruchu drogowego lub wzdłuż takiej drogi.
 6. Jeśli w trakcie zawodów dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora lub odpowiednie służby. Alarmowy numer telefonu: +48 607 788 878.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 8. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania biegu. Informacja powinna być przekazana telefonicznie na podany przez Organizatora numer telefonu alarmowego. W przypadku chęci rezygnacji uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu i oddając chip.
 9. W przypadku uchybienia przez Uczestnika obowiązkowi poinformowania Organizatora o rezygnacji z biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez współpracujące z Organizatorem służby zabezpieczające trasę oraz zobowiązany do naprawienia szkód Organizatora i innych osób.
 10. W razie kontuzji, wypadku lub uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod numer alarmowy podany przez Organizatora i oczekiwać na przyjazd ratowników do przybliżonej lokalizacji.
 11. Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia Uczestnika z Biegu. Taka decyzja jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczane na stronie internetowej Biegu.
 3. Zgłoszenie na Bieg oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów, przygotowania pakietów startowych, podania wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych.
 4. W razie dyskwalifikacji Uczestnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.
 5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator lub Sędzia główny.
 6. Zapisanie się na bieg jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.